Arquitectura i Interiorisme

El nostre departament arquitectònic está especializat en la sostenibilitat, manteniment, i rehabilitació d’edificis. També, mitjançant els millors elements, donem forma a l’espai interior del seu habitatge.

El nostre departament d’Arquitectura está especializat en:

 • Projectes de nova construcció (Edificis d’habitatges, edificis comercials, etc.)
 • Canvis d’ us
 • Cédul.les d’habitabilitat
 • Tramitació de Llicencies d’obra
 • Assesorament personalitzat amb col.laboració amb la propietat.

Treballs d’Interiorisme :

 • Projectes ajustats a pressupost
 • Estudi previ de necessitats.
 • Vistes en 3D, per a entendre els espais abans de l’obra.
 • Projectes d’espais individuals (cuines, banys, etc)
 • Amidaments: descripció dels treballs i quantitats de materials de l’obra.
 • Direcció facultativa: comprovació que els treballs avancen segons el previst en el projecte.

Treballs de Rehabilitació :

 • ITE Inspeccions técnicas de l’edifici
 • Informes de patologíes
 • Tramitació de Llicencias d’ obra
 • Diagnosis estructural de l’edifici
 • Realització de proves de test aluminós.
 • Informes pericials
 • Asistencia a judicis.
 • Realització de certificat d’eficiencia energètica