Assessoria fiscal

Oferim un assessorament integral gràcies a especialistes en aquesta determinada àrea per a resoldre el seu problema. Aspectes que els afecten a vostès com empresa, societat o particular.

Tenim com objectiu confeccionar els diferents impostos que determina la Llei, analitzant profundament per a poder obtenir els màxims beneficis fiscals i els seus desgravaments, atenent a la gran quantitat de canvis i disposicions oficials.

 • Confecció i dipòsit en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals
 • Confecció de les obligacions tributàries i la seva presentació telemàtica:
  • Societats (Mod. 201)
  • Declaració de la Renda de les Persones Físiques
  • Estimació Objectiva
  • Estimació Directa
  • I.V.A. (Mod. 300, 310 i 390)
  • Resums Anuals d’operacions amb tercers (Mod. 347)
  • Adquisicions i lliuraments intracomunitaris i intrastat
 • Confecció de les estadístiques exigides per les Lleis
 • Reglaments en vigor
 • Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments
 • Inspeccions d’Hisenda