Comunitats

La finalitat d’aquesta Administració, al llarg dels anys, ha estat intentar que els Propietaris es despreocupin de tots els problemes que poguessin sorgir en la seva Comunitat, facilitant-los tots els tràmits necessaris per al bon funcionament d’aquesta.

Una dilatada experiència en l’administració i gestió de comunitats de veïns, ens avala. Solucions immediates a qualsevol problema relacionat amb el seu immoble. Amb el nostre compromís i garanties per a optimitzar i rendibilitzar el seu patrimoni.

Administració horitzontal

 • Constitució de Comunitats de Propietaris i redacció d’estatuts.
 • Pressupostos i comptes anuals.
 • Cobrament de quotes de despeses generals i extraordinàries.
 • Pagament de factures.
 • Gestió d’impagats per via amistosa i judicial.
 • Control manteniment, reparació i conservació de la Comunitat.
 • Presència a les Juntes de Propietaris.
 • Tres sales de reunions.
 • Redacció i enviaments d’actes i convocatòries.
 • Suport i assessorament als Presidents.
 • Gestió laboral empleats
 • Execució dels acords presos en Junta.

Administració vertical

 • Confecció i registre de contractes d’arrendament.
 • Assessorament fiscal.
 • Gestió administrativa i comptable.
 • Gestió de cobrament de lloguers.
 • Liquidacions als Propietaris.
 • Actualització de rendes.
 • Dipòsits de fiança i posterior recollida en la Càmara de la Propietat.

Contacteu amb nosaltres per a sol·licitar aquests serveis.