Corredoria d’Assegurances

Corredoria Galindo, amb 35 anys d’experiència, actua com mediador en assegurances des d’un doble eix d’actuació. En principi, el nostre equip d’experts realitza en cada cas una anàlisi minuciosa i avalua riscos que afectin tant a particulars com a empreses.

Una vegada analitzats i avaluats tots els riscos proposem la millor cobertura detallant les diverses opcions que el mercat presenta buscant en cada cas les millores de prima i servei per als nostres clients. Efectuem el seguiment i control permanent de la pòlissa contractada amb la finalitat de mantenir-la actualitzada, així com la tramitació i el control dels sinistres que es produeixin.

Els nostres rams: Assegurances patrimonials (entre uns altres):

 • Llar
 • Comunitat de Propietaris
 • Comerços
 • Automòbils
 • Responsabilitat civil
 • Defensa jurídica
 • Assegurances personals (entre uns altres)
 • Accidents
 • Vida
 • Salut
 • Plans de Pensions i Estalvi