Serveis

A09

La qualitat en els processos de gestió i el nostre servei personalitzat, són les bases que ens han permès créixer amb èxit en el competitiu món de la Gestió Privada. Els productes i serveis de Finques Galindo abasten un ampli ventall des del pur assessorament fins a la recerca i selecció de productes exclusius.

 

servicioscp

Comunitats de propietaris

Mantenir un bon estat de conservació dels edificis fa que les comunitats de propietaris necessitin d’una actuació professional i diligent que a més gestioni les relacions entre els copropietaris.

serviciosca

Corredoria d’assegurances

Contractem qualsevol producte de segur que el mercat proporcioni si vostè ho necessita. També dissenyem cobertures específiques per a pòlisses amb característiques especials.

serviciosaf

Assessoria fiscal

Atenció permanent pels nostres experts, sobre tot tipus de qüestions que pugui plantejar-se sobre les seves obligacions tributàries i aquelles novetats que puguin afectar-la.

serviciosac

Assessoria comptable

Basant-nos en els principis comptables establerts, reflectim fidelment la situació de l’empresa, de manera que serveixi per a una adequada presa de decisions.

serviciosal

Assessoria laboral

Gestionem aquesta àrea d’activitat, incorporant les normes que constantment van apareixent estalviant-li a la seva empresa una important càrrega de treball.

servicioaj

Assessoria jurídica

Proporcionem assessorament jurídico-legal de tota mena i promovem la defensa judicial dels seus interessos.