Termes d’ús i privacitat

La Política de Confidencialitat del client de FINQUES JM GALINDO SL ha estat creada com part del nostre compromís per combinar els productes i serveis de millor qualitat amb el més alt nivell d’integritat en el tracte amb els nostres clients. La Política determina com recopilem, emmagatzemem i utilitzem la informació sobre els nostres clients actuals i potencials, i la mateixa serà avaluada periòdicament per confirmar que s’adapta a les noves tecnologies, pràctiques comercials i les necessitats canviants dels nostres clients.

FINQUES JM GALINDO S.L. podrà, de forma ocasional, modificar aquesta Política de Confidencialitat del client per reflectir canvis en l’àmbit legal, tècnic i d’un altre tipus. Si s’escau, aquestes modificacions es faran públiques en la mateixa manera que aquesta declaració.
La nostra Política engloba dos tipus d’informació personal que mereix diversos nivells de protecció. Informació d’identificació personal que inclou per exemple, adreces de correu electrònic i altres dades de caràcter comercial relatius a necessitats de facturació, NIF s, etc., que permet obtenir informació del perfil d’una persona en un lloc web o en línia.

FINQUES JM GALINDO S.L. es compromet fermament a complir amb aquesta Política:

  • Recull: La informació d’identificació personal només serà recopilada en la mesura que FINQUES JM GALINDO SL ho consideri necessari per satisfer un propòsit comercial legítim.
  • Notificació: els clients actuals i potencials seran notificats (en general en la data en què es demani la informació d’identificació personal) quant a l’ús que la unitat comercial donarà a la informació recopilada d’identificació personal.
  • Opció: Opció de negar-se a la Distribució Externa d’Informació d’identificació personal. Els clients actuals i potencials tindran l’oportunitat de no autoritzar la Distribució Externa del seu nom, adreça o una altra Informació que els identifiqui personalment.
  • Seguretat: S’establiran mesures de protecció adequades per garantir la seguretat, integritat i privacitat de la informació d’identificació personal dels nostres clients actuals i potencials.
  • Accés: Avaluació i correcció. Es definiran, s’establirani i es comunicaran els procediments a través dels quals els clients actuals i potencials poden, prèvia sol · licitud, avaluar i corregir la informació d’identificació personal recopilada per FINQUES JM GALINDO SL Aquests procediments, no podran, no obstant això, comprometre la seguretat, integritat i privacitat de les bases de dades exclusives de FINQUES JM GALINDO SL ni de les bases de dades arrendades de tercers.
  • Informació Sensible: La compilació i ús d’informació Sensible comporta obligacions i responsabilitats especials per tal de mantenir la seguretat, integritat i privacitat de la informació.

Enllaços de pàgines a tercers

A través del web de FINQUES JM GALINDO S.L. serà possible enllaçar amb tercers i abandonar la pàgina web de FINQUES JM GALINDO SL Aquests llocs, considerats enllaços útils i / o d’interès no estan controlats per FINQUES JM GALINDO SL pel que no podem fer-nos responsables dels seus continguts ni dels possibles enllaços a tercers que en derivin.

FINQUES JM GALINDO S.L. – Copyright

Aquest lloc web i els seus continguts, inclosos els gràfics excepte els previstos en un copyright anterior, són propietat registrada de FINQUES JM GALINDO SL

Les marques comercials i drets d’autor de tercers pertanyen als seus respectius titulars.

FINQUES JM GALINDO S.L. posa els millors esforços a assegurar la precisió de la informació continguda en aquest lloc web, però es reserva el dret de canviar-la a la seva discreció i no és responsable dels possibles errors o omissions.crypto mining services